Plana web d’Inox Personal Designs que mostra els disenys i solucions en piscines d’acer inoxidable

Contacto: +34 606 38 16 24

Inicio
Image Alt

Avis Legal

Avís legal en la clàusula de protecció de dades

La societat IPD Inox Personal Designs. manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus usuaris i es comprometen a protegir-los. Aquesta protecció s’estén a tot el que fa referència a la recollida i l’ús de la informació facilitada a través d’internet.

En aquest sentit, IPD Inox Personal Designs garanteix, en els termes que estableix el RGPD, que utilitzarà confidencialment les dades personals dels usuaris, i que ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes a les seves instal·lacions i sistemes.

IPD Inox Personal Designs podrà comunicar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que consti als seus arxius, mitjançant els seus sistemes informàtics, quan li ho sol·licitin de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables

En compliment del que disposa l’article 13 RGPD, sempre que es sol·licitin dades de caràcter personal a un usuari del lloc web per ser tractats, se li informarà degudament, com a mínim, de la identitat de l’responsable de l’tractament (IPD Inox Personal Designs), De la finalitat per a la qual s’obtenen les dades, de la base legal, supressió i dels drets que els corresponen als interessats, així com de qualsevol requisit que exigeixi la legislació vigent.

IPD Inox Personal Designs utilitzarà les dades dels usuaris amb la finalitat per a la qual siguin requerits i només remetrà informació dels seus productes quan hagi estat expressament autoritzat.

L’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se per escrit a l’correu electrònic info@inoxpersonaldesigns.com, o per correu postal a Can Catasús, 14 08770 Sant Sadurní d’Anoia Barcelona, indicant com a referència “drets RGPD”. Si els seus drets no fossin atesos pot Un. Acudir a l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

La societat IPD – Inox Personal Designs, tal com se li ha informat anteriorment, és titular de les seves dades de caràcter personal i els farà servir per gestionar la seva sol·licitud.

Això no obstant, l’anterior, en cas que ens autoritzi expressament, mitjançant marcació, al check-box de “política de publicitat” les seves dades de caràcter personal podran ser utilitzats, a més, per poder contactar-, per qualsevol mitjà, fins i tot via internet, per a la finalitat de publicitat comercial dels serveis que ofereix IPD – Inox Personal Designs.

En aquest tractament, el consentiment és la base legal de l’tractament, i les seves dades es mantindran fins al moment que Un. Comuniqui expressament la seva voluntat de revocar-lo. Les dades no es comunicaran a tercers.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se per escrit a l’correu electrònic info@inoxpersonaldesigns.com, o per correu postal a Can Catasús, 14 08770 Sant Sadurní d’Anoia Barcelona, indicant com a referència “drets RGPD “. Si els seus drets no fossin atesos pot Un. Acudir a l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Política de Publicitat

Política de privacitat. Contacte

De conformitat amb l’article 13 de l’RGPD, l’informem que les dades de caràcter personal per vostè. Facilitades en el formulari seran tractades amb la finalitat de gestionar, en el més ampli sentit, la seva petició o sol·licitud.

Les dades personals objecte de tractament seran els que es poden incloure en el seu cas en qualsevol de les següents categories: dades de caràcter identificatiu (nom, cognoms, etc.), dades professionals (empresa, càrrec, telèfon, etc.)

La base legal de l’tractament és la relació comercial. Les dades de caràcter personal es mantindran fins a finalitzar la relació o gestió de la seva sol·licitud. Tot això llevat que Un. Consenti expressament rebre informació comercial, acceptant expressament la política de publicitat.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se per escrit a l’correu electrònic info@inoxpersonaldesigns.com, o per correu postal a Can Catasús, 14 08770 Sant Sadurní d’Anoia Barcelona, indicant com a referència “drets RGPD “. Si els seus drets no fossin atesos pot Un. Acudir a l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades).